เหรียญล้างป่าช้า มูลนิธิสาธารณะกุศลสถาน จ.ราชบุรี ปี 2519

350 ฿

รายละเอียด

เหรียญที่ระลึกล้างป่าช้า มูลนิธิสาธารณะกุศลสถาน เม่งจินเซี่ยงตั๊ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ปี 2519 กะไหล่ทอง มีจารที่เหรียญ