เมืองไทย

น้ำท่วมใหญ่กรุงเทพ ปี 2485

คลิปวีดีโอ ตอนน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ.2485 (Bangkok floods in 1942) โดย ผลงานของ คุณแท้ ประกาศวุฒิสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปี 2542